Project Beveiliging Bedrijventerrein

SBBN

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Nunspeet, afgekort SBBN, is ruim 10 jaar een begrip binnen onze gemeente. 

Door constante aanwezigheid van beveiliging op de bedrijventerreinen en daarbuiten is het aantal inbraken aanzienlijk gedaald. Door het gezamenlijk inkopen van beveiliging via SBBN geniet u voordeel als Nunspeetse ondernemer. 

Permanente en zichtbare bewaking op de bedrijventerreinen in de avonden, nachten en weekenden worden veelal uitgevoerd in de vorm van surveillances waarbij er een snelle alarmopvolging kan plaatsvinden. SBBN werkt met een vast team dat bekend is op de terreinen en ook met haar bedrijven. 

Door de komst van moderne technologie zoals slimme camera’s onderzoekt stichting parkmanagement met behulp van o.a. SBBN naar efficiente oplossingen voor bedrijventerrein de Kolk.

Project de Kolk

Tijdens de ledenvergadering in Maart dit jaar is door de aanwezige leden de wens uitgesproken om te onderzoeken of de beveiliging anders ingevuld kan worden. Op dit moment is mobiele surveillance als enige collectief verzorgd. Ondernemers op de Kolk hebben wel of geen extra maatregelen omtrent beveiliging genomen.  

In veel gevallen zijn er al wel beveiligingscamera’s aangebracht in en rondom diverse bedrijfspanden, door deze in te zetten met een actieve koppeling naar een meldkamer en eventueel uit te breiden met slimme camera’s op de toegangswegen kan er een actueel beeld worden weergegeven en bij verdachte handelingen adequaat worden ingegrepen. Daarnaast zijn deze beelden cruciaal bij eventuele rechtsvervolging. 

Planning

Recent is er een enquete gehouden onder de leden van Parkmanagement de Kolk en zijn er gesprekken gepland met huidige leveranciers en aanbieders van beveiligingsdiensten. De resultaten uit deze enquete zijn allesbepalend voor eventuele vervolgstappen. 

De bedrijvenkring onderstreept nogmaals dat lokaal werken de voorkeur geniet, als we expertise binnen onze gemeente hebben dan dienen we deze uiteraard te benutten! Gesprekken met lokale experts zijn ingepland en de gemeente Nunspeet ondersteunt dit project door een actuele plattegrond te verstrekken van de Kolk. 

Op 17 Mei a.s. volgt een presentatie van het onderzoek aan de bestuursleden alwaar er een beslissing zal worden genomen welke opties verder uit te diepen.