Project Duurzaam Bedrijventerrein

Project Duurzame Bedrijventerreinen Nunspeet

Kansen voor de ondernemers in Nunspeet

Duurzaamheid, of misschien wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig zijn er veel opdrachtgevers die verlangen dat u constant bespaart op uw energieverbruik. Misschien wilt daarom u nog een trede stijgen op de CO2 prestatieladder. Mogelijk wilt u sowieso langzaamaan afscheid nemen van aardgas.

Voor de gemeente zijn de energie- en duurzaamheidsscans om twee redenen van belang;

Allereerst om een beter beeld te krijgen van de behoefte die er is om energie te gebruiken en terug te leveren. Wellicht overweegt u de overstap van gas naar elektriciteit, waardoor de druk op het gasnet afneemt, maar op elektriciteitsnet toeneemt. Dat is van belang voor de gesprekken met Liander over de netcapaciteit in Nunspeet.

Ten tweede is het van belang omdat de energie- en duurzaamheidsscans inzicht bieden in de maatregelen die door meerdere bedrijven uitgevoerd zouden kunnen worden en waar het wellicht zinvol is om dat gezamenlijk te doen. En daar komt  parkmanager Esther Bouwman in beeld.

 


Meten = weten

Een investering of oplossing  wordt veelal gerealiseerd afgaande op feiten. Aannames zijn geen goede fundering voor dergelijke ingrijpende beslissingen. 

Door het in kaart brengen van kwartierdata is het mogelijk om de piekmomenten op het electriciteitsnet in kaart te brengen. Welke tijden vragen nu om extra capaciteit en hoe kunnen we hierop het beste acteren? 

Parkmanager Esther Bouwman zal iedere ondernemer in onze  gemeente vragen om deze machtiging te verstrekken. Door het verzamelen van deze zeer belangrijke data van alle bedrijven creëren we de basis van het project Duurzame toekomstbestendige bedrijventereinen waarbij de wens is uitgesproken om bedrijventerreinen Smart Grid te maken; dat wil zeggen onafhankelijk van het electriciteitsnet en volledig gasloos.   

Het bedrijventerrein in Hazeldonk het eerste bedrijventerrein in ons land dat volledig Smart Grid is ingericht! 

Collectieve aanpak

Een aantal grootverbruikers heeft reeds een brief ontvangen van Liander waarin wordt aangegeven dat er voor hen niet meer electriciteit kan worden geconsumeerd dan het voorgaande jaar. Dat betekent voor deze ondernemers een groeibeperking van hun bedrijfsactiviteiten en dit vraagt om actie! 

Waarbij we op dit moment worden beperkt in bedrijfsgroei door het tekort aan energie dienen we de handen ineen te slaan en te onderzoeken wat er mogelijk is aan collectieve oplossingen. Wellicht heeft de buurman nog dakruimte beschikbaar voor zonnepanelen waar jij als buurman weer voordelig van kunt profiteren. Een energie BV is zelfs een optie en denk eens aan het opslaan van opgewekte zonne energie in een vrieshuis of speciale batterij container. 

Stuurgroep

Om dit project, geïnitieerd door Gemeente Nunspeet maximaal te laten aansluiten bij de praktijk is er een stuurgroep opgericht van betrokken ondernemers. 

De stuurgroep bewaakt de vorderingen van de duurzaamheidsscans uitgevoerd door ERNON, in opdracht van Gemeente Nunspeet. Ondernemers worden gebeld door de adviseurs van ERNON met het verzoek voor een persoonlijke afspraak. 

Tot nu toe is de opkomst fantastisch te noemen! Van de 125 aangeschreven ondernemers voor bedrijventerreinen Lepelingen en de Kolk staan er al ruim 60 afspraken gepland. Dat geeft aan dat duurzaamheid en de onzekerheid omtrent energie een HOT TOPIC is onder onze ondernemers.

 

De leden van de stuurgroep analyseren de verzamelde data en weten als lokale ondernemer wat er speelt. Een ondernemer in een huurpand denkt wellicht niet aan duurzame oplossingen maar in overleg met de eigenaar van het pand is er wellicht wel veel mogelijk. Daarnaast zijn er veel bedrijven die onlangs of binnenkort verhuizen naar een ander pand. Ook voor deze ondernemers is het van belang om deel te nemen aan deze duurzaamheidsscans.

Bent u voornemens om op korte of lange termijn uw wagenpark te elektrificeren? Dat betekent een aanslag op de het electriciteitsnet. Door in kaart te brengen wie er wanneer hoeveel elektra wenst te verbruiken kan daar door middel van slimme technologie op in worden gespeeld.

Meld u aan voor duurzaamheidsscan! 

Event ‘Energie van de Toekomst’


Ruim 50 ondernemers vonden hun weg naar de Veluvine voor de presentaties van verschillende gastsprekers. 

Het event werd geopend door onze wethouder van economie Mark van de Bunte en het event werd begeleid door Hennie Blokhuis van Ziezo. Aart de Bruijn werd geinterviewd over zijn huidige problematiek ontstaan door de netcongestie ( overbelasting op ons stroomnetwerk ) en wordt beperkt in zijn groei. Samen met zijn adviseur Veldhuizen Energie kiest hij voor een baanbrekende oplossing om toch zijn bedrijfscontinuiteit te kunnen waarborgen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.