Project de Kolk Energieneutraal

Van netcongenstie naar een slim lokaal energienetwerk met batterij opslag;

Netcongestie, we hebben er al veel over gehoord. Het betekent eigenlijk zoiets als ‘overbelasting van het energienet’

De oplossing is al bekend maar voor het zover is moeten we met zijn allen nog even flink geduld hebben en wachten; er dient namelijk een nieuw onderstation te worden gebouwd op een nog onbekende locatie. Deze realisatie zal na verwachting volgens Liander minimaal 6 jaar duren. 

Met de stijgende energieprijzen voor zowel stroom als gas staat het water bij veel ondernemers aan de lippen. Daarnaast stagneert bedrijfsgroei; uitbreiding van bedrijven en bedrijfsprocessen die energie behoeven is niet mogelijk.  Ondernemers worden belemmert in het ondernemen met alle gevolgen vandien.

Op initiatief van Gemeente Nunspeet heeft er een inventarisatie plaats gevonden bij meer dan de helft van de ondernemers gevestigd op Nunspeetse bedrijventerreinen. Hier is voornamelijk uit naar voren gekomen dat de behoefte naar energie en met name electriciteit enorm is; als we kijken naar de behoefte voor laadpalen en zonnepanelen om zo duurzame energie op te wekken en in te zetten voor eigen gebruik dan geeft 90% van de ondernemers aan hier voor open te staan.

Op de Kolk heeft het merendeel van de ondernemers al zonnepanelen en veel duurzame oplossingen in haar bedrijfspand maar lukt het in veel gevallen niet om energieneutraal te zijn gedurende het werkproces. 

Wanneer hebben we nu behoefte aan energie en wanneer wekken we deze op of trekken deze van het net? 

Het is van groot belang dat we de piekmomenten in de energiebehoefte in kaart brengen zodat we rust in ons net creeeren en hiermee storingen voorkomen.

Het onderbrengen van actuele en historische verbruikersdata in slimme software levert enorm veel informatie waar we iets concreets mee kunnen.

In Augustus 2022 is een stakeholdersoverleg geweest met betrokken partijen die belang hebben op bedrijventerrein de Kolk.

Liander en Gemeente Nunspeet zijn hierbij aangesloten maar ook expertise vanuit ons dorp en vanuit de RES is aangeschoven.

Tijdens het stakeholdersoverleg is met name de visie en koers bepaald wat de ondernemers van de Kolk graag willen; dat is energieneutraal zijn en het liefst de kabel met Liander doorknippen. Dat laatste is een utopie maar er is ontzettend veel mogelijk.

Een werkgroep is gestart met de 8 grootverbruikers op de Kolk; door deze verbruikersdata in kaart te brengen en het gecontracteerde vermogen in kaart kunnen we na een korte analyse al resultaten boeken.

Het doel is namelijk om de energie vrij te spelen onderling voor elkaar. Met slimme software is dit al mogelijk! 

Maar wat doen we met de duurzaam opgewekte energie die we zelf niet genutten? Die gaat op dit moment verloren. Indien een bedrijf geen SDE heeft kan het zelfs niet terugleveren aan het net van Liander. 

Maar voor de ondernemers die juist in de avond en nacht hun wagenpark willen opladen of hun bedrijfsproces willen voeden is het moment van opwekken en het moment van benutten erg belangrijk. 

Stel dat we opgewekte energie nu kunnen opslaan in laten we stellen een geschikte batterij, waar we later op de dag dan vervolgens onze behoefte aan energie weer kunnen laten aanvullen en het zo een wisselwerking heeft onderling op de bedrijven, het energienet ontlast en zorgt voor bedrijfscontinuiteit en bedrijfsgroei?

Zou dat dan niet de oplossing zijn voor ons allemaal? 

De werkgroep en stakeholders pakken deze uitdaging samen aan met het bestuur van Parkmanagement de Kolk onder leiding van de parkmanager.

Kennis wordt vergaard via verschillende kanalen, bedrijvenveld Eekterveld in Epe is momenteel een pilot van Liander. Op dit moment draaien er nog meer pilots in onze regio waaronder in Zwolle, Apeldoorn, Zuthpen en Deventer. 

Firan, een dochtermaatschappij van Liander is zelfs al zo ver dat het in samenwerking met Kenter fantastische resultaten boekt in Alkmaar bij Sortiva 

De volgende stakeholdersmeeting staat gepland op 3 Oktober. Hier ligt de focus op de opgehaalde kwartierdata bij de 8 grootverbruikers die gevestigd zijn op de Kolk.

Houd onze projectpagina in de gaten voor updates rondom dit project! 

Heeft u vragen of beschikt u over expertise waarvan u denkt daar heeft de stuurgroep wel degelijk iets aan? Schroom dan niet om contact te zoeken met parkmanager Esther Foppen via parkmanager@bedrijvenkringnunspeet.nl