Project Keurmerk Veilig Ondernemen

Schoon, Heel & Veilige bedrijventerreinen in Nunspeet

Voor de continuïteit van een kwalitatieve- en veilige uitstraling van onze bedrijventerreinen is een Keurmerk Veilig Ondernemen hetgeen leidt tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Ondernemers zijn gebaat bij een veilige omgeving voor hun onderneming, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is.

Alleen al in de detailhandel bedraagt de schade door criminaliteit ruim € 900 miljoen.

Naast beperking van deze schadepost, levert investeren in het KVO nog meer voordelen op. De schaalgrootte bij inkoop van bijvoorbeeld particuliere beveiliging, maar ook een korting op de verzekeringspremie, subsidiemogelijkheden (VKB-scan), fiscale voordelen en natuurlijk de gegarandeerde (extra) inspanning van gemeente, politie en brandweer.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is gericht op publiek-private samenwerking met het doel om de veiligheid te verbeteren in winkelgebieden of bedrijventerreinen.

Met het certificaat “Keurmerk Veilig Ondernemen” kan de samenwerking zichtbaar gemaakt worden.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kent een inspannings-verplichting voor alle betrokken partijen. Iedere instantie, publiek of privaat, moet namelijk kunnen rekenen op de andere. Dat is de belangrijkste succesfactor voor publiek private samenwerking; daarvan is het Keurmerk Veilig Ondernemen een voorbeeld.

Als het om veiligheid gaat, spreken we al snel over de rol van de overheid. Natuurlijk is deze van groot belang. De ervaring leert echter dat betrokkenheid van mensen zelf nóg belangrijker is.

Samenwerken aan veiligheid levert voordelen op voor zowel de deelnemers in een samenwerkingsverband als voor de gebruikers van de publieke ruimte waarvoor de samenwerking is aangegaan.

Het samenwerkingsverband moet worden vastgelegd en binnen de samenwerking werken de deelnemers gezamenlijk aan het verbeteren van de veiligheid.

Door het behalen van het KVO-certificaat kunnen betrokken partijen laten zien dat de inrichting van het samenwerkingsverband en uitvoeren van het samenwerken aan de gewenste kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) , voldoet.

Certificatieproces
Op basis van een onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of de aanvraag voor een certificaat kan worden gehonoreerd.

De procedure werkt als volgt:

  • Indienen aanvraag
  • Indienen plan van aanpak en de daarbij behorende documenten
  • Audit door Kiwa (locatie bezoek, documenten onderzoek en audit met ondernemers en overheid)
  • Schrijven auditverslag
  • Bijstelling plan van aanpak (indien nodig)
  • Certificering door Kiwa


Download hier de brochure Keurmerk Veilig Ondernemen van KIWA